Till toppen

Välkommen till EI Care

Vi bedriver individanpassad omsorg för personer med funktionsnedsättning inom LSS och SoL i form av korttidshem, ledsagning och avlösarservice i hemmet. Vårt korttidshem finns beläget i Sköndal och vårt kontor ligger i Slussen (Stockholm).
Hos oss arbetar kompetent personal
med ett brinnande intresse
för andra människor.

Vision

EI Care har visionen att bedriva en
ny form av omsorg som vi kallar för
emotionell intelligent omsorg. Konceptet handlar om ett bemötande som genomsyras av empati, medkänsla och närvaro. Att kunna se bortom ytliga fasader och bekräfta en människa för den hon innerst inne är. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera andra till förändring och i förlängningen bidra till ett mer medmänskligt samhälle…

Företaget

För drygt ett decennium sedan såddes det frö som så småningom skulle leda fram till EI Care. Våren 2004 fick Stefan Ström ett vikariat på den särskola som Adriano Caporicci redan arbetade på. Det var mer eller mindre tillfälligheter som förde de båda samman på denna arbetsplats. Adriano var utbildad bagare och Stefan hade läst naturvetenskaplig inriktning på gymnasiet.

Till en början såg de det nya arbetet som något tillfälligt, i väntan på att något annat skulle dyka upp, men det dröjde inte länge förrän de båda vännerna insåg värdet av att stödja eleverna och göra deras skolgång meningsfull. Att ge det där lilla extra kunde göra en enorm skillnad för en elev samtidigt som man fick otroligt mycket tillbaka.

De båda vännerna blev snabbt intresserade och iakttog den mer erfarna personalen för att lära sig mer. De fanns en del pedagoger på arbetsplatsen som var mycket inspirerade och kunde förmedla att tillsynes små handlingar, som att lyssna lyhört, tala med lugn röst samt vara närvarande och aktiv, kunde göra stor skillnad.

Läs mer

Omsorgsarbetet

Vi vill inte se människan som ett stenblock som utifrån en viss mall med rätta verktyg ska formas till en stel staty.

Vi föredrar att se människan som ett frö, som i rätt miljö och med rätt omsorg, på egen hand växer och blommar ut.

Som antyds ovan, tror vi att personlig utveckling måste komma inifrån och ske genom insikt snarare än från omgivningens krav. Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt på så vis att vi tror att individen lär och utvecklas först när hen själv provar på något. För oss är det alltid viktigare att skapa utrymme för utveckling än att styra någon i en viss riktning.

När vi ger varje person den trygghet och det utrymme som krävs för att ta steget ut ur gamla negativa mönster har vi skapat en god social miljö. Det är det som vi kallar för emotionellt intelligent omsorg.

Läs mer

Våra verksamheter

EI Care bedriver dels korttidsboendet Utsikten korttidshem och dels ledsagning och avlösarservice.

På Utsikten korttidshem ges ungdomar med funktionsnedsättning möjligheten att komma bort en stund från familjen och umgås med vänner i samma situation. Verksamhetens två villor är naturskönt belägna i Sköndal med närhet till Drevviken, handikappbadet, skog och fina strövområden. Målgruppen är ungdomar mellan 10–23 år med utvecklingsstörning eller autism (LSS, personkrets 1).

Vid ledsagning utförs roliga aktiviteter utanför hemmet tillsammans med en ledsagare. Val av aktiviteter anpassas efter behov och smak, men vanliga exempel är dans, idrott, museibesök, teater, bio, promenader, bad och fika.

Avlösarservice i hemmet innebär att ledsagaren kommer till hemmet. Tillsammans utförs lugnare aktiviteter i hemmiljön. T.ex. spel, pyssel, bakning, eller samtal och umgänge i största allmänhet.

Du är välkommen att söka till EI Care Ledsagning och Avlösarservice om du omfattas av LSS eller SoL. Vi tar emot alla, oberoende av ålder och eventuell diagnos. Är du osäker på din rätt till stöd går det också bra att kontakta oss, så hjälper vi dig vidare.

Klicka här för att komma till Utsiktens hemsida!

Klicka här för att komma till ledsagning och avlösarservice!Kontakt

EI Care AB
Nutidshuset
Hornsgatan 15, 5tr
118 46 Stockholm

Du som är intresserad av att börja på Utsikten korttidshem, myndighetsperson eller har frågor om verksamheten kontaktar:

Christoffer Rådman (VD)
073-965 72 82
christoffer@eicare.se

Du som är intresserad av att börja på EI Care ledsaging och avlösarservice eller har frågor om verksamheten kontaktar:

Adriano Caporicci (samordnare för EI Care Ledsagning)
070-426 77 48
adriano@eicare.se

Vi är positiva till synpunkter och klagomål. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål finns det en blankett som vi kan mejla eller posta till dig. Om du vill vara anonym går det bra att skicka ett brev eller mejl till oss utan blanketten. Synpunkter och klagomål dokumenteras endast om uppgiftslämnaren specifikt uppger att uppgiften ska dokumenteras som synpunkter och klagomål.