Till toppen

EI Care Ledsagning och Avlösarservice

Har du rätt till stöd enligt LSS eller SoL men saknar ett berikat fritidsliv utanför skola eller daglig verksamhet? I sådana fall kan ledsagning eller avlösarservice i hemmet vara något för dig.

Ledsagning och avlösarservice lägger tonvikten på fritidsaktiviteter till skillnad från till exempel personlig assistans som fokuserar mer på de nödvändiga aktiviteterna för den dagliga livsföringen. Enligt LSS och SoL har du samma rätt som andra till att träffa vänner på fritiden, ha ett berikat kulturliv eller bejaka en viss hobby. Detta blir möjligt genom stöd från ledsagare eller avlösare i hemmet.

Vid ledsagning, eller ledsagarservice som det också heter, hittar du på roliga aktiviteter utanför hemmet tillsammans med din ledsagare. Vilka aktiviteter du vill utföra bestämmer du själv, men vanliga exempel är dans, idrott, museibesök, teater, bio, promenader, bad och fika.

Avlösarservice i hemmet innebär att ledsagaren kommer hem till dig. Tillsammans hittar ni på lugnare aktiviteter i hemmiljön. T.ex. spelar spel, pysslar, bakar, lyssnar på musik eller samtalar och umgås i största allmänhet.Så jobbar vi

Om du väljer EI Care som din utförare kommer din resursperson att vara handplockad av oss. Det innebär att hen kommer ha genomgått vårt introduktionsprogram och arbeta utifrån vår syn på omsorg. Vi är kräsna med den personal vi anställer och arbetar hårt för att säkerställa att du får det goda bemötande som du förtjänar.

Vi lyssnar även lyhört på dina synpunkter. Om du inte är nöjd finns det möjlighet att byta resursperson eller lägga om upplägget för din ledsagning alternativt avlösarservice.

Vi tar emot alla personer med stöd från LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) eller SoL (socialtjänstlagen) som är bosatta i Stockholms kommun, oberoende av ålder och eventuell diagnos. Diagnoser som vi har extra stor erfarenhet av är bl.a. utvecklingsstörning, autism och Downs syndrom.

EI Care står för ”Emotional Intelligent Care” vilket talar för den omsorg vi representerar. Vi ställer det emotionella bemötandet i fokus. Genom att vara närvarande och lyssna in bygger vi djupa relationer som skapar tryggheten att våga vara sig själv. När sådana band skapas brukar även en social och praktisk utveckling äga rum. Självkänslan växer och det som en gång kändes som en omöjlighet har helt plötsligt blivit vardag.

Läs gärna mer om oss och vår syn på omsorg.

 Företaget

EI Care ledsagning och avlösarservice och Utsikten korttidshem bedrivs av EI Care AB som har visionen att introducera en ny form av omsorg – emotionell intelligent omsorg. Konceptet handlar om ett bemötande som genomsyras av empati, medkänsla och närvaro. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera andra till förändring och i förlängningen bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Läs mer om företaget!Ansökan – hur går jag tillväga?

Vi ber alla som är minsta nyfikna på ledsagning eller avlösarservice att fylla i nedanstående kontaktformulär så kontaktar vi dig och berättar mer!

Kontaktuppgifter avseende god man/vårdnadshavare

Förnamn

Efternamn

E-post

Adress

Postnummer

Postadress

Telefonnummer

Namn på dig som är i behov av stöd (frivilligt)

Förnamn

Efternamn

 Jag söker ledsagare hos er.
 Jag söker avlösare i hemmet hos er.
 Jag vill veta mer om er, skicka mer info!

Fråga till oss (frivilligt)

Arbeta hos oss?

Fyll i nedanstående formulär om du är intresserad av att arbeta som ledsagare eller avlösare i hemmet så kontaktar vi dig och berättar mer om vårt introduktionsprogram samt vad som krävs för att arbeta hos oss.

Förnamn

Efternamn

Telefonnummer

E-post

Kontakt

Om du har frågor om vår ledsagnings- och avlösarverksamhet ska du kontakta oss vi vårt formulär.

Det går även bra att höra av dig till:

ledsagning@eicare.se

Eller ring vår samordnare Adriano Caporicci på telefonnummer:

070-426 77 48

Vi är positiva till synpunkter och klagomål. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål finns det en blankett som vi kan mejla eller posta till dig. Om du vill vara anonym går det bra att skicka ett brev eller mejl till oss utan blanketten. Synpunkter och klagomål dokumenteras endast om uppgiftslämnaren specifikt uppger att uppgiften ska dokumenteras som synpunkter och klagomål.