EI Care Ledsagning
och Avlösarservice

Har du rätt till stöd enligt LSS eller SoL men saknar ett berikat fritidsliv utanför skola eller daglig verksamhet? I sådana fall kan ledsagning eller avlösarservice i hemmet vara något för dig.

Inom ledsagning och avlösarservice ligger tonvikten på fritidsaktiviteter och nöje, vilket skiljer sig från till exempel personlig assistans där fokus ligger på de nödvändiga aktiviteterna för den dagliga livsföringen. Tack vare LSS-lagen har du med en funktionsnedsättning inte enbart rätt till praktiskt stöd, du har också samma rättigheter som andra till att träffa vänner på fritiden, ha ett berikat kulturliv och utöva din favorithobby. Detta blir möjligt genom stöd från en ledsagare eller avlösare i hemmet.

I samband med ledsagarservice hittar du på roliga aktiviteter utanför hemmet tillsammans med din ledsagare. Vilka aktiviteter du vill utföra bestämmer du själv, men vanliga exempel är dans, idrott, museibesök, teater, bio, promenader, bad och fika.

Avlösning i hemmet innebär att ledsagaren kommer hem till dig. Tillsammans hittar ni på lugnare aktiviteter i hemmiljön. T.ex. spelar spel, pysslar, bakar, lyssnar på musik eller samtalar och umgås i största allmänhet.

Företaget

EI Care har visionen att introducera en ny form av omsorg – emotionell intelligent omsorg. Konceptet handlar om ett bemötande som genomsyras av empati, medkänsla och närvaro. Vi hoppas att vårt arbete kan inspirera andra till förändring och i förlängningen bidra till ett mer medmänskligt samhälle. Läs gärna mer om företaget här.
Stefan och Adriano
Stefan och Adriano

Kontakt

Är ledsagning eller avlösarservice något för dig?
Om du vill börja hos oss eller är nyfiken på att höra mer - lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort!


Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Lämna din ansökan via denna länk:
Arbetsansökan

Kontaktuppgifter

Marlene Aranki (enhetschef)
076-051 15 70
marlene@eicare.se

EI Care Ledsagning och Avlösarservice
Hornsgatan 15, 5tr
118 46 Stockholm
ledsagning@eicare.se

Vi är positiva till synpunkter och klagomål. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål finns det en blankett som vi kan mejla eller posta till dig. Om du vill vara anonym går det bra att skicka ett brev eller mejl till oss utan blanketten. Synpunkter och klagomål dokumenteras endast om uppgiftslämnaren specifikt uppger att uppgiften ska dokumenteras som synpunkter och klagomål.