Välkommen till EI Care!

Hos oss kan du som har en funktionsnedsättning få extra omsorgsfullt stöd i form av daglig verksamhet, ledsagare eller avlösare i hemmet. Vi håller till i Skogås och verkar över hela Stockholms kommun. Kom gärna och besök oss eller slå en signal! Vi finns här för dig :)

Ei Care logo
Gunga på Utsikten

Vision

Vi tror att människan mår lika bra av att ge som att få omsorg. Vårt sätt att ge omsorg handlar om empati, medkänsla och närvaro. Vi kallar det för emotionell intelligent omsorg. Läs gärna mer här. Vi tror och hoppas att vårt omsorgsfulla bemötande ska inspirera andra till förändring och i förlängningen bidra till en lite bättre värld.

Gunga på Utsikten

Vision

Vi tror att människan mår lika bra av att ge som att få omsorg. Vårt sätt att ge omsorg handlar om empati, medkänsla och närvaro. Vi kallar det för emotionell intelligent omsorg. Läs gärna mer här. Vi tror och hoppas att vårt omsorgsfulla bemötande ska inspirera andra till förändring och i förlängningen bidra till en lite bättre värld...

Företaget

Ei Cares främsta idé är att erbjuda ett extra emotionellt stöd till personer med mentala funktionsnedsättningar.

Grundarna till företaget har länge arbetat inom funktionshinderområdet och upplevt att det finns ett förbättringsbehov. Även om stora förbättringar har uppnåtts de senaste decennierna, inte minst i samband med att LSS-lagen infördes på 90-talet, anser Ei Care att det finns mycket kvar att göra. EI Cares vill därför, i egenskap av pionjärer inom emotionell omsorg, bana vägen för en mer medmänsklig omsorg i Sverige.

Företaget är ägarlett och drivs av en engagerad företagsledning som både finns på plats och är delaktiga i den dagliga driften. Det är viktigt för ledningen att personalen som anställs delar Ei Cares syn på omsorg. De gör sitt yttersta för att personalen ska ha god kompetens och adekvat utbildning. I den mån det är möjligt handplockas personal via Ei Cares kontaktnät.

Stefan och Adriano hoppar
Stefan och Adriano hoppar

Omsorgen

Vi vill inte se människan som ett stenblock som utifrån en viss mall med rätta verktyg ska formas till en stel staty.

Vi föredrar att se människan som ett frö, som i rätt miljö och med rätt omsorg, på egen hand växer och blommar ut.


Som antyds ovan tror vi att personlig utveckling måste komma inifrån och ske genom insikt snarare än från omgivningens krav. Vi har ett pragmatiskt förhållningssätt på så vis att vi tror att individen lär och utvecklas först när hen själv provar på något. För oss är det alltid viktigare att skapa utrymme för utveckling än att styra någon i en viss riktning.

När vi ger varje person den trygghet och det utrymme som krävs för att ta steget ut ur gamla negativa mönster har vi skapat en god social miljö. Det är det som vi kallar för emotionellt intelligent omsorg.

Verksamheter

EI Care bedriver dels Adeléns Dagliga Verksamhet och dels ledsagning och avlösarservice.

På Adeléns Dagliga Verksamhet (tidgare Utsiktens DV), som numera är belägen i Skogås, pysslar vi med lite av varje, t.ex. trädgårdsarbete, bak och matlagning, inköp av livsmedel, fastighetsskötsel, lokalvård och tvätt - ja i stort sett alla de praktiska sysslor som hör vardagen till. Som deltagare har du en meningsfull roll då du är med och underlättar livet för andra. Mycket av det arbete vi utför gör vi nämligen för företag och privatpersoner i närområdet!

På daglig verksamhet är det inte bara hårt arbete som gäller. Här finns även tid till att ta det lugnt och ägna sig åt en hobby. Vi arrangerar t.ex pyssel, bild, smyckesverkstad, promenader, bad, vila, lässtunder, samhällsinformation mm. Och du är självklart med och väljer innehållet i din dagliga verksamhet.

Vid ledsagning utförs roliga aktiviteter utanför hemmet tillsammans med en ledsagare. Val av aktiviteter anpassas efter behov och smak, men vanliga exempel är dans, idrott, museibesök, teater, bio, promenader, bad och fika.

Avlösarservice i hemmet innebär att ledsagaren kommer till hemmet. Tillsammans utförs lugnare aktiviteter i hemmiljön, t.ex. spel, pyssel, bakning, eller samtal och umgänge i största allmänhet.

Kontakt

Låter Ei Care som något för dig?
Om du vill börja hos oss eller är nyfiken på att höra mer - lämna en intresseanmälan så kontaktar vi dig inom kort!


Är du intresserad av att arbeta hos oss?
Lämna din ansökan via denna länk:
Arbetsansökan

Kontaktuppgifter

Christoffer Rådman (VD)
073-965 72 82
christoffer@eicare.se

Marlene Aranki (enhetschef)
076-051 15 70
marlene@eicare.se

Kontor
Vretvägen 13, 1 tr
142 34 Skogås
info@eicare.se

Vi är positiva till synpunkter och klagomål. Om du vill lämna synpunkter eller klagomål finns det en blankett som vi kan mejla eller posta till dig. Om du vill vara anonym går det bra att skicka ett brev eller mejl till oss utan blanketten. Synpunkter och klagomål dokumenteras endast om uppgiftslämnaren specifikt uppger att uppgiften ska dokumenteras som synpunkter och klagomål.